Algemene voorwaarden per 1-9-2021

1. Door ondertekening van het aanmeldingsformulier verklaart de opdrachtgever op de hoogte te zijn van de algemene
voorwaarden van Eureka Leerlingbegeleiding en als zodanig ook te accepteren.

2. Aanmelden voor huiswerk maken onder toezicht, intensieve huiswerkbegeleiding en persoonlijke coaching kan dagelijks
plaatsvinden en direct ingaan. De eerste maand worden alleen de kosten berekend vanaf het moment van aanmelden.

3. Indien Eureka Leerlingbegeleiding ervoor kiest om vooraf te factureren bij bepaalde diensten, dan dienen de facturen
voorafgaand aan de afname van het product te zijn voldaan.
Indien hieraan niet voldaan is, heeft Eureka Leerlingbegeleiding het recht het betreffende product niet te leveren of direct stop te
zetten.

4. Bij huiswerk maken onder toezicht en intensieve huiswerkbegeleiding wordt rond de 1ste van elke maand een nota aan de
opdrachtgever per email toegestuurd. Het bedrag op de nota dient vervolgens binnen 10 dagen op de rekening van Bosch
Onderwijsontwikkeling te staan. Indien een nota niet op tijd betaald is, komen alle door Eureka Leerlingbegeleiding tot inning
van achterstallige bedragen gemaakte kosten ten laste van de opdrachtgever. Bij verzending van herinneringsnota’s wordt
€ 7,50 administratiekosten in rekening gebracht.

5. Bij aanmelding voor huiswerk maken onder toezicht, intensieve huiswerkbegeleiding en persoonlijke coaching is de
opdrachtgever éénmalig het bedrag van € 35,- verschuldigd aan administratiekosten.
Dit bedrag wordt op de eerste nota in rekening gebracht.

6. In de eerste maand huiswerk maken onder toezicht & intensieve huiswerkbegeleiding worden de losse middagen opgeteld tot
aan de eerste volle maand. Voor een losse middag huiswerkbegeleiding wordt €35,- in rekening gebracht.

7. Opzeggingen kunnen elke dag schriftelijk per email plaatsvinden met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
Openstaande bedragen worden in de laatste nota verrekend.

8. Tijdelijke afmeldingen dienen schriftelijk per email of telefonisch, voorafgaand aan de begeleiding/coaching, doorgegeven te
worden aan Eureka. De opdrachtgever heeft in dit geval geen recht op restitutie of vermindering van bedragen of het inhalen
van de gemiste begeleiding/les/training.

9. Eureka hanteert, in de maanden dat wij actief zijn, vaste maandbedragen.
Tijdens schoolvakanties, feestdagen en andere vrije dagen vervalt de studiebegeleiding.
Dit geldt tevens voor schoolse activiteiten, zoals de kampweek, de stageweek enzovoort.
Bij het vaststellen van de maandbedragen is hiermee rekening gehouden.

10. Tijdens de zomervakantieweken worden er in principe geen kosten in rekening gebracht voor studiebegeleiding. De
studiebegeleiding vervalt dan ook. Mocht er in een specifiek schooljaar – door jaarplanningen van scholen – met extra losse
weken en/of halve maanden gewerkt worden in de zomervakantie, dan zullen er ook losse weken en/of halve maanden in
rekening gebracht worden.

11. Het tarief voor individuele bijlessen bedraagt €35,- per uur. Bijlessen mogen tot 24 uur voor de daadwerkelijke afspraak
kosteloos geannuleerd worden. Bent u echter niet in staat om tijdig contact met ons op te nemen of bent u dit vergeten, dan zijn
wij genoodzaakt om de gereserveerde tijd van de bijles in rekening te brengen.

12. Met de aanvraag van een product heeft de opdrachtgever niet automatisch recht op dit product.
Levering vindt plaats op basis van beschikbaarheid en eventuele wachtlijsten.

13. Eureka Leerlingbegeleiding heeft het recht om klanten die niet binnen onze visie, onze werkwijze en/of ons zorgaanbod
passen te weigeren en/of tijdens het begeleidingstraject zelf te laten uitstromen.

14. Studiebegeleiding geeft recht op maximaal 2,5 uur begeleiding per ingeschreven dag, met inachtneming van de geldende
openingstijden en sluitingstijden van Eureka. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op extra uren of inhaaluren.

15. Eureka Leerlingbegeleiding kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, beschadiging of verlies van persoonlijke
bezittingen van leerlingen, ouders en bezoekers.

16. Leerlingen mogen in en rondom het gebouw van Eureka niet roken, geen drugs gebruiken en geen alcohol of
energiedrankjes drinken. Tevens mogen de leerlingen niet in het bezit zijn van drugs en alcohol. Bij overtreding van deze regel
kunnen leerlingen direct verwijderd worden.

17. Tijdens de huiswerkbegeleiding verzorgt Eureka een lunch voor de leerlingen. De producten worden dagelijks vers
ingekocht. Deze lunch bestaat uit broodjes incl. divers vers beleg. Tevens is er water, thee en soep aanwezig en wordt er iedere
dag vers fruit ingekocht voor de leerlingen. De kosten voor deze voeding en drank zijn verwerkt in het maandbedrag.

18. De bovenstaande algemene voorwaarden zijn geldig vanaf 1-9-2021.
Indien oudere versies “algemene voorwaarden” in omloop zijn, komen deze automatisch te vervallen.