Algemene voorwaarden per 1-9-2020

1. Door ondertekening van het aanmeldingsformulier verklaart de opdrachtgever op de hoogte te zijn van de algemene voorwaarden van Eureka Leerlingbegeleiding en als zodanig ook te accepteren.

2. Aanmelden voor huiswerk maken onder toezicht, intensieve huiswerkbegeleiding en persoonlijke coaching kan dagelijks plaatsvinden en direct ingaan. De eerste maand worden alleen de kosten berekend vanaf het moment van aanmelden.

3. Alle facturen van Eureka Leerlingbegeleiding dienen voorafgaand aan de afname van het product te zijn voldaan. Indien hieraan niet voldaan is, heeft Eureka Leerlingbegeleiding het recht het betreffende product niet te leveren of direct stop te zetten.

4. Bij huiswerk maken onder toezicht en intensieve huiswerkbegeleiding wordt rond de 25ste van elke maand, voorafgaand aan de maand waarin het product geleverd wordt, een nota aan de opdrachtgever per email toegestuurd. Het bedrag op de nota dient vervolgens binnen 10 dagen op de rekening van Bosch Onderwijsontwikkeling te staan. Indien een nota niet op tijd betaald is, komen alle door Eureka Leerlingbegeleiding tot inning van achterstallige bedragen gemaakte kosten ten laste van de opdrachtgever. Bij verzending van herinneringsnota’s wordt € 7,50 administratiekosten in rekening gebracht.

5. Bij aanmelding voor huiswerk maken onder toezicht, intensieve huiswerkbegeleiding en persoonlijke coaching is de opdrachtgever éénmalig het bedrag van € 35,- verschuldigd aan administratiekosten. Dit bedrag wordt op de eerste nota in rekening gebracht. \6. In de eerste maand huiswerk maken onder toezicht & intensieve huiswerkbegeleiding worden de losse middagen opgeteld tot aan de eerste volle maand. Voor een losse middag huiswerkbegeleiding wordt €25,- in rekening gebracht.

7. Opzeggingen kunnen elke dag schriftelijk per email plaatsvinden met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Openstaande bedragen worden in de laatste nota verrekend.

8. Tijdelijke afmeldingen dienen schriftelijk per email of telefonisch, voorafgaand aan de begeleiding/coaching, doorgegeven te worden aan Eureka. De opdrachtgever heeft in dit geval geen recht op restitutie of vermindering van bedragen of het inhalen van de gemiste begeleiding/les/training.

9. Eureka hanteert, in de 10 maanden dat zij actief is, vaste maandbedragen. Tijdens schoolvakanties, feestdagen en andere vrije dagen vervalt de studiebegeleiding. Dit geldt tevens voor schoolse activiteiten, zoals de kampweek, de stageweek enzovoort. Bij het vaststellen van de maandbedragen is hiermee rekening gehouden.

10. Tijdens de zomervakantieweken wordt de opdrachtgever geen kosten in rekening gebracht voor studiebegeleiding.

11. Met de aanvraag van een product heeft de opdrachtgever niet automatisch recht op dit product. Levering vindt plaats op basis van beschikbaarheid en eventuele wachtlijsten.

12. Studiebegeleiding geeft recht op maximaal 2,5 uur begeleiding per ingeschreven dag, met inachtneming van de geldende openingstijden en sluitingstijden van Eureka. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op extra uren of inhaaluren.

13. Eureka Leerlingbegeleiding kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, beschadiging of verlies van persoonlijke bezittingen van leerlingen, ouders en bezoekers.

14. Leerlingen mogen in en rondom het gebouw van Eureka niet roken, geen drugs gebruiken en geen alcohol of energiedrankjes drinken. Tevens mogen de leerlingen niet in het bezit zijn van drugs en alcohol. Bij overtreding van deze regel kunnen leerlingen direct verwijderd worden.

15. Tijdens de huiswerkbegeleiding verzorgt Eureka een lunch voor de leerlingen. De producten worden dagelijks vers ingekocht. Deze lunch bestaat uit broodjes incl. divers vers beleg. Tevens is er water & thee aanwezig, wordt er iedere dag vers fruit ingekocht voor de leerlingen en krijgen de leerlingen op het einde van de dag nog iets lekkers in de vorm van een koekje. De kosten voor deze voeding en drank zijn verwerkt in het maandbedrag.

16. De bovenstaande algemene voorwaarden zijn geldig vanaf 1-9-2020. Indien oudere versies algemene voorwaarden in omloop zijn, komen deze automatisch te vervallen.