Mogelijkheden

Eureka biedt drie soorten pakketten aan. Deze zijn geschreven naar de leerling toe, om meteen duidelijk te maken dat een goede band met de leerling als essentieel gezien wordt om tot succeservaringen te komen.

1. Huiswerk maken onder toezicht

Na jouw laatste uur word je na een korte pauze door ons welkom geheten in de gele ruimte. Hier krijg je wat lekkers te eten en te drinken en nemen we rustig met jou de dag door.

Hierna ga je zelfstandig werken, waarbij je zelf de keuze maakt welke taak je in de rode, gele of ruimte ruimte uitvoert. Je mag gerust enkele vragen aan de begeleiding stellen, maar we verwachten wel een grote vorm van zelfstandigheid. Dit pakket wordt dan ook meestel door leerlingen uit de bovenbouw gekozen of door leerlingen die willen afbouwen na een periode van de “intensieve huiswerkbegeleiding”. Aan het einde van de dag bekijkt de begeleiding of je jouw planning goed hebt kunnen volgen en je jouw taken afgerond hebt.

2. Huiswerkbegeleiding

In kleine groepjes van maximaal 8 kinderen gaan we met jou aan de slag. Je ontvangt alle mogelijkheden van „Huiswerk maken onder toezicht” maar krijgt tevens het volgende:

  • We nemen samen jouw agenda & Magister door;
  • We maken samen een dagplanning;
  • We controleren (gedeeltes van) jouw maakwerk;
  • We overhoren (gedeeltes van) jouw leerwerk;
  • We kijken naar jouw huidige periode, jouw periodeschrift en de vorderingen die je tot nu toe hiermee hebt gemaakt;
  • We geven je extra uitleg;
  • We maken dagelijks aantekeningen over jouw proces en sturen deze naar jouw ouders.
  • Elke vrijdag ontvangen jouw ouders een weekverslag.

Er vinden – indien nodig – voortgangsgesprekken plaatsvinden op initiatief van Eureka, maar ook wanneer jij of jouw ouders hier behoefte aan hebben.

De intensieve huiswerkbegeleiding moet natuurlijk wel effect hebben. Vandaar dat je minimaal 2 middagen in de week aan de slag gaat met dit pakket.

Intensieve Huiswerkbegeleiding

3. Persoonlijke coaching

In dit pakket gaan we één op één met je aan de slag. We gaan samen de verbinding aan. Twee tot drie keer per week werken we 30 tot 45 minuten samen. Dit is diepgaand en vergt veel van ons beiden.

Het gaat om het “leren leren” in de breedste zin van het woord. We nemen  (spelenderwijs) leerstijlentestjes af, werken aan faalangsstraining of besteden aandacht aan jouw assertiviteit.

Je gaat jouw persoonlijke talenten en beperkingen in de ogen kijken, jouw eigen werkomgeving creëren, een persoonlijke leerstijl ontdekken, op een eigen manier planningen maken en je leert prioriteiten stellen.

Tevens ben je vier middagen welkom op de Intensieve Huiswerkbegeleiding. Dit intensieve traject heeft een duur van één maand, waarna je terugschakelt naar de “intensieve huiswerkbegeleiding”.

Wil je weten wat wij voor jou kunnen betekenen?

Bel +31 6 28 68 86 42 of maak gebruik van het contactformulier

Bel nu